Doktori Iskola

Nyomtatóbarát változatPDF változat

„OKTATÁS ÉS TÁRSADALOM” NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

http://nevtudphd.pte.hu


 

Az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában a MAB plénuma 2005. október 28-iki ülésén, 2005/9/III/1.számmal hozott határozat nyomán 2006. szeptember 1-én  indult meg a képzés, két programmal, melyek azóta is folyamatosan működnek: az oktatástörténeti és a nevelésszociológia program jelentik az iskola működésének alapját, utóbbihoz romológia specializáció tartozik.

Iskolánkat a neveléstudomány területére soroltuk, de külön nevet is adtunk neki: Oktatás és Társadalom. Az elnevezéssel azt szándékozunk hangsúlyozni, hogy az iskola törzstagjai, témavezetői és tanárai a neveléstudománynak olyan ágaiban végzik tudományos kutatásaikat, amelyek közvetlenül érintkeznek a társadalmi jelenségekkel, területekkel. Érvényes ez a megállapítás nemcsak a nevelésszociológiára, hanem a történeti aspektusú programunkra is.

A neveléstörténet összefonódik egyfelől a tágasan értelmezett művelődéstörténet kérdéseivel, problémáival, másfelől pedig a társadalomtörténettel. Ugyanakkor hangsúlyos vonása a politikaelemzés is, amely elszakíthatatlan jellegzetessége iskolánk történeti elemzéseinek. Iskolánknak tematikájában helyet kapnak a széles sodrású társadalmi folyamatok, a magyar és az európai vagy éppen világtörténelem összekapcsolódása a nevelés- és a művelődés alakulásában, és olyan esettanulmányok is, amelyek a történések egy-egy pontjára világítanak rá, a mikrovilágban keresik a nagy folyamatok helyi kristályosodását. A művelődési intézmény, iskola kapcsolata a lokális közösséggel történeti szempontból is összekapcsolódik a nevelés- és oktatásszociológiai kutatással.

A nevelésszociológiai program is széles területet foglal magába. A hagyományos nevelés- és oktatásszociológiai kérdésfeltevések természetesen szerepet kapnak programunkban: a társadalmi egyenlőtlenségek összefüggése az oktatással, a társadalmi folyamatok (demográfiai, migrációs, településhálózati) és az oktatáspolitikai döntések egymásra hatása, a gazdaság és munkaerőpiac összefüggése a szakképzéssel, a társadalmi egyenlőtlenségek megjelenése az oktatásban és így tovább. Emellett külön figyelmet fordítunk a felsőoktatásra. E témakörben nem annyira az egyenlőtlenségek kérdéseire koncentrálunk, inkább az összehasonlító és oktatáspolitikai elemzésekre, valamint az intézményi vezetés, menedzsment problémáira. Az utóbbi vonulatnak külön aktualitást ad a Bologna-folyamat, a felsőoktatás jelenleg folyó átalakítása. Vizsgáljuk az iskolán belüli folyamatokat is, az oktatás-nevelés kurrikulumjainak, szervezésének, módszereinek hatását és hatékonyságát, összefüggését a tanulók testi és mentális jellemzőivel.

Egyelőre specializáció a romológia, mivel e fiatal szakterületen még nincs elég tudományosan minősített szakember. A romológián belül az alap- és mesterszakon művelt diszciplinákat visszük tovább (nyelvészet, irodalom, szociológia, stb.) Szerepet kapnak iskolánkban mind cigány nyelvek fejlesztése, a fejlesztés tervezése, mind a kultúra olyan hagyományos területei, mint a mesemondás, a mesék alkalmazhatósága az oktatásban. Mindezzel együtt – a történeti, a nevelésszociológiai, módszertani aspektusokat ideértve – hangsúlyt kapnak a társadalmi egyenlőtlenségek, az egyenlőtlenségek az iskolai és az életpályát befolyásoló hatásának csökkentése.

Iskolánkban nem válnak el élesen a programok, a témák – amint a tudományos kutatás valóságában sem egyszerű ide-vagy odasorolni egy komplexebb kérdésfeltevést, kutatást. Iskolánk elnevezése azt is magába foglalja, hogy a közös cél, az oktatás és társadalom kölcsönhatásainak mélyebb megismerése.

 

A doktori iskola vezetője:

Ambrusné Kéri Katalin, DSc, habil, prof.

 

A doktori iskola törzstagjai:

Cserti Csapó Tibor, PhD, habil., egyetemi docens

Fischerné Dárdai Ágnes, PhD, habil, prof.

Forray R. Katalin, DSc, prof. emerita

Horváth Béla, DSc, habil, prof.

Héjj Andreas, PhD, habil, prof.

Orsós Anna, PhD, habil., egyetemi docens

You shall not pass!