Pécsi Tudományegyetem

BTK Neveléstudományi Intézet

 

 

Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Bemutatkozásunk

 

A Nevelés és Oktatáselmélet Tanszék küldetése a tanárképzés fejlesztése és közreműködés a kompetencia-alapú, személyközpontú és együttműködésen alapulótanári felkészítésben. A tanszék munkatársai a képzésfejlesztést szolgáló kutató és fejlesztő tevékenységet végeznek, rendszeres résztvevői hazai és külföldi konferenciáknak, és a PTE BTK Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskolájával együttműködve, komoly tapasztalatokra tettek szert a konferenciaszervezés terén is. Különféle szakmai szervezetekben is tevékenykedünk, például az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának nevelési kérdésekkel foglalkozó albizottságaiban. Kollégáink a társintézmények oktatóival, kutatóival a futó projektek kapcsán is szakmai kapcsolatban állnak. A tantárgyakhoz kapcsolódó iskolai gyakorlatok és a kísérő szemináriumok vezetése során, továbbá a képzési eredmények és értékelési rendszer fejlesztése során a gyakorlóiskolai kollégákkal és partnerintézményekkel is gyümölcsöző szakmai kapcsolatokat ápolnak, amelyet a PTE Tanárképző Központjának koordinációs munkája jelentős mértékben megkönnyít, illetve támogat. Az egyetemi és intézeti stratégiával összhangban kollégáink intenzív munkát végeznek a nemzetköziesedés fejlesztése terén is.    A neveléselméleti, oktatáselméleti és neveléslélektani tárgyak gondozása mellett, a tanszéki munkatársak egyre nagyobb arányának oktatási tevékenysége, illetve felkészültsége az idegen nyelvű oktatásra is kiterjed.  Mindezek együttesen mind az intézeti, mind az egyéni szakmai előmenetelt előmozdítják.

 

You shall not pass!