Pécsi Tudományegyetem

BTK Neveléstudományi Intézet

 

 

Neveléstudományi Intézet bemutatkozása

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Köszöntjük Önt a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetének honlapján!

 

A Neveléstudományi Intézet megalakulásának előzményei

A Neveléstudományi Intézet első jogelőd egységét - a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszéket - a pécsi tanárképzéssel egy időben, 1948-ban alapították meg

A Pécsi Tanárképző Főiskola egyetemmé szerveződése során a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Karán az akkori Neveléstudományi Tanszék és Pszichológiai Tanszék 1983-tól intézeti keretben Pedagógiai Intézetként, majd 1987-től a Közművelődési Tanszékkel kiegészülve Humán Fejlesztési és Tanárképző Intézetként tevékenykedett tovább.

1992-től - a Tanárképző Kar Bölcsészettudományi Karrá, Természettudományi Karrá, majd Művészeti Karrá válásának időszakától, az 1996-2002 közötti karközi, rektorközvetlen intézeti státuszt leszámítva - Tanárképző Intézetként, majd 2004-tól Neveléstudományi Intézetként a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egységeként működik.

 

A Neveléstudományi Intézetigazgató:

Dr. habil. Híves-Varga Aranka, egyetemi docens

varga.aranka@pte.hu 

 

A Neveléstudományi Intézetigazgató helyettesek:

Dr. Dezső Renáta Anna, egyetemi adjunktus

általános, kapcsolati és nemzetköziesítési intézetigazgató helyettes

dezso.renata@pte.hu 

 

Dr. Arató Ferenc, egyetemi adjunktus

általános, tudományos és oktatási intézetigazgató helyettes

arato.ferenc@pte.hu 

 

A Neveléstudományi Intézet egységei

Intézeti tanszékek:

 

A Neveléstudományi Intézet funkciói

Az intézet oktatási, oktatásfejlesztési tevékenysége kiterjed nappali és levelező tagozatos alapszakos és mesterszakos képzésre, doktori képzésre, szakvizsgás képzésre és továbbképzésre. Az intézet egyrészt saját (pedagógia BA, romológia BA, neveléstudomány MA, pedagógiatanár MA, romológia MA, romológiatanár MA, tantervfejlesztő tanár MA) szakokat mondhat magáénak, másrészt kari, karközi feladatokat lát el a tanári mesterképzésben a pedagógiai és pedagógiai pszichológiai modulokhoz kapcsolódóan. A pedagógus szakvizsgás képzések közös képzési területét és több szakirányát gondozza, vezeti.

Az intézet kutató és fejlesztő tevékenysége elsősorban a neveléstudomány különböző diszciplínáihoz (pl. nevelés- és művelődéstörténet, összehasonlító neveléstudomány, nevelésszociológia, neveléselmélet, tanulás- és tanításelméletek, curriculumelmélet és -fejlesztés, pedagógiai pszichológia, felsőoktatás-pedagógia) kötődik, meghatározóak a romológia szakterülethez kapcsolódó kutatások és fejlesztések is.

You shall not pass!