ORSÓS ANNA Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át

Nyomtatóbarát változatPDF változat

ORSÓS ANNA Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át

Dr. Orsós Anna, a PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék habilitált tanszékvezető docense Március 15. ünnep alkalmából igen magas rangú kitüntetést kapott, a Magyar Arany Érdemkeresztet, melyet Budapesten vett át 2019. március 13-án.

 

 

Dr. Orsós Anna habilitált egyetemi docens, tanszékvezető (PTE Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék) a pécsi romológus-képzés, a tanárképzés és a neveléstudományi kutató- és fejlesztő munka egyik meghatározó alakja. Olyan oktató és kutató, akinek a tevékenysége nem csupán saját karán és egyetemén, hanem az egész országban, sőt még határainkon túl is jól ismert és elismert.

 

Oktatóként számos magyar és beás nyelvű kurzus megtartásával van jelen két évtizede a Neveléstudományi Intézet BA-s, MA-s szakjain, az osztatlan tanárképzésben, a szakirányú továbbképzésekben. Múlhatatlan érdemei vannak abban, hogy a világszerte követendő mintát jelentő romológia alapszak (2000) és romológia tanár szak (2004) a PTE Bölcsészettudományi Karán elindulhatott és sikeresen működik. Folyamatosan tart kurzusokat az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola képzéseiben, ahol törzstag, továbbá 7 hallgató témavezetőjeként is tevékenykedik. Eddig egy hallgatója szerzett PhD fokozatot, és folyamatban van egy újabb diákja fokozatszerzési eljárása is.

 

2012-ben kezdeményezésére és vezetésével alakult meg a PTE-n a Romológiai Kutatóintézet, amely keretében három szakmai műhely (Nyelvi műhely, Társadalmi tanulmányok műhely, Nevelésszociológiai műhely) működik. Az elmúlt években a tanszéke által benyújtott és elnyert pályázati támogatások összege jóval meghaladta a 300 millió forintot. Különösen jelentős Orsós Anna szerepe a tanszéki, kutatóintézeti kiadványok megjelentetésében (könyvsorozatok, Romológia című folyóirat), az éves romológus konferenciák szervezésében és vezetésében, valamint a PTE cigány/roma hallgatóinak létrehozott Wlislocki Henrik Szakkollégium megszervezésében és működtetésében.

 

Kifejezetten Orsós Annának is köszönhető, hogy tanszéke 2002 óta a PROFEX nyelvvizsga-központ akkreditált beás vizsgahelye, ahol évente kétszer szerveznek a Dunántúl területén nagyon fontos, állami nyelvvizsgákat.

 

Kutatóként országos hírnevet szerzett a beás-magyar szótárak, a beás nyelvkönyvek és népmesegyűjtemények elkészítésével csakúgy, mint a romák/cigányok neveléséről, iskoláztatási lehetőségeiről és problémáiról, illetve a magyarországi cigány nyelvek szociolingvisztikai nyelvpolitikai megközelítéséről írott munkáival. Elmélyült szakmai ismeretei, a közösségért végzett fáradhatatlan munkája nyomán számos szakmai-tudományos testületnek a választott tagja, felkért tanácsadója vagy szakértője, és több alkalommal kapott már megyei (Tolna, Baranya) és országos elismeréseket, díjakat is (Solt Ottília-díj, Trefort Ágoston Közoktatási-díj, Nemzetiségekért-díj).

 

A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk, és további sikereket, jó munkát kívánunk!

rovat: 
You shall not pass!