Pályázati felhívás - demonstrátori megbízatás ellátására a 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterére (PTE BTK NTI NMT)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pályázati felhívás

Neveléstudományi Intézet 

Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék

demonstrátori megbízatás ellátására a 2015/2016. tanév tavaszi szemeszterére


 

 

 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézete Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszéke intézeti tanszéke ezúton pályázatot ír ki demonstrátori feladatok ellátására a PTE BTK Demonstrátori Szabályzata alapján a 2016. februártól 2016. májusig terjedő időszakra.

 Szemeszterenként egy demonstrátor választható minden intézeti tanszéken. A pályázat az intézeti tanszék döntése alapján egy demonstrátorra és egy szemeszterre szól.  A demonstrátor a PTE BTK intézeti tanszékeinek oktatói és tudományos tevékenységében közreműködő egyetemi hallgatója, akit az intézeti tanszék javaslatára a Kar dékánja és a Kari Tanács az eredményes tudományos diákkörös munkát végző és jó tanulmányi eredményt felmutató hallgatók közül pályázat alapján választ ki, és ezzel jogosulttá válik a közéleti ösztöndíj-pályázaton való részvételre. Demonstrátori megbízás adható azon hallgatónak, aki nappali tagozatos, adott félévre bejelentkezett hallgató, és a számára előírt fizetési kötelezettségeknek eleget tett és kurzust vett fel, illetve akinek magatartása, közösségi munkája példás és a választott szakterületen kiemelkedő eredményt ért el, továbbá aki kari vagy országos diákköri pályamunkát készített. 

A demonstrátorok feladata, hogy oktatói támogatással:

  • elmélyülten tanulmányozzák kiválasztott tudományos témájukat és intenzívebb elméleti és gyakorlati képzést kapjanak e területen;
  • e megbízás révén már egyetemi tanulmányaik alatt felelősséggel bekapcsolódjanak az oktató- és kutatómunkába, és abban kellő felkészültséget, jártasságot szerezzenek;
  • kiválóságukkal példát mutassanak hallgatótársaiknak, és segítség őket tanulmányaik során;
  • tevékenységük során rendszeresen és eredményesen részt vegyenek a kari és országos tudományos diákköri munkában. 

Továbbá elvégzi mindazt a megbízásához tartozó szakmai feladatot, amellyel a tanszékvezető megbízza.A demonstrátori tevékenység beosztását és a feladatkört az érintett intézeti tanszék vezetője határozza meg. A demonstrátor - feladatainak ellátása érdekében - heti 10 órát köteles tölteni a felelős szervezeti egységénél. A demonstrátort a feladata elvégzéséért a HÖK részére benyújtott pályázatot követően intézményi közéleti ösztöndíj illetheti meg, mely nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 10%-át (2015. évben megállapított 11.900 Forint / hó). A mindenkori Dékán és a Hallgatói Önkormányzat elnöke kérésére a demonstrátorok tevékenységükről kötelesek a félév közben egy alkalommal szóban a HÖK által szervezett fórumon, és a félév végét követő 2 héten belül írásban beszámolni.

 Ambrusné Prof. Dr. Kéri Katalin
tanszékvezető, intézetigazgató

Pécs, 2015. november 26.

rovat: 
You shall not pass!