Romológia folyóirat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tanszékünk a Wlislocki Henrik Szakkollégiummal és a PTE Romológiai Kutatóközpontjával közösen új tudományos folyóiratot indít Romológia címmel.


 

A folyóirat elsősorban a szakkollégium hallgatóinak nyújt lehetőséget arra, hogy tudományos eredményeiket közzétehessék; kollégáinknak és a Romológiai Kutatóintézetben együttműködő kutatóknak biztosít megjelenési terepet, vitafelületet.

Célunk, hogy a hazai romológiai kutatóműhelyek, szakemberek között párbeszédet indítsunk, kapcsolatot generáljunk és tartsunk fenn a folyóirat által is.

Az első szám megjelenése: 2013. június, a következő lapszámok negyedévente kerülnek az olvasóközönség elé. A papíralapú lapszámok mellett elektronikus felületen is megjelenik a folyóirat.

mail: romologiafolyoirat@pte.hu

web: Romológia folyóirat online

Minden számot egy-egy témakör köré építünk fel, kvázi kirándulást teszünk az adott vizsgálati területre. Mindegyik számnak lesz egy vendégszerkesztője, a „túravezetőnk”, vele egy „interjút” is közlünk, a téma szakértője ő, akitől egy „kiinduló nagy tanulmány” jelenik meg a lapban az„Alappont” rovatban, ehhez kapcsolódik  „Ütköző”rovatunk, amelyben más szakemberek reagálnak, reflektálnak a felvetett témára. A fő motívumhoz kapcsolódóan további tanulmányok  visznek minket a „Szélrózsa” különböző irányaiba. Tervezünk egy a nemzetközi színtérre „Kitekintő” rovatot, amelyben lehetőleg külföldi példákat, gyakorlatokat, eredményeket kívánunk megismertetni. S hozunk egy „Napló” rovatot is a célból, hogy fontos eseményekről számoljunk be, vagy recenziók formájában megismertessünk értékes irodalmakat, publikációkat.

You shall not pass!