Romológia könyvtár

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Romológia könyvtár

  

Az 1997-2000 között specializációként induló Romológia a 2000/2001-es tanév őszi szemeszterétől már egyetemi szakként tevékenykedik. Az egyetemi alapképzési szak a humán tudományok cigánysággal kapcsolatos kutatási eredményeit integrálja az egyetemi oktatásba. A magyarországi cigányság magas száma, kulturális értékei és szociális problémái éppúgy indokolják szükségességét, mint a térség cigányságára irányuló tudományos kutatások jelentős hagyományai, napjaink fontos és nemzetközileg elismert magyar kutatásai. A képzés célja a romológia tudományos kérdéseit ismerő és megértő, a cigányság politikai, jogi, nyelvi, kulturális, oktatási, demográfiai, munkaerő-piaci helyzetét értő és értelmezni tudó szakemberek képzése. Ezért fontos, és szükséges volt egy szakkönyvtár létrehozása is, ahol a kutatható anyagok összességében is a rendelkezésre állnak.

A könyvtár gyűjteménye elsősorban a romológia alapú szakirodalomból, a cigánysággal kapcsolatban megjelent munkákból és a kurzusokhoz kapcsolódó társadalomtudományi művekből áll, de található számos szépirodalmi mű, valamint pszichológiai témájú szakkönyv is. A cél, hogy a szolgáltatással mindenki számára biztosítsák a művelődés és tájékozódás lehetőségét, továbbá, hogy az adott szakterületen a tudományos kutatás, fejlesztés, szakirodalmi tájékoztatás igényét kiszolgálják. Ezért ez segíti az adott intézményben folyó oktató és tudományos munkát, valamint tájékoztatást nyújt az oktató- és kutatómunkához, a hallgatók tanulmányaihoz.

A könyvtárban megtalálhatóak a könyveken kívül a népszerű szakfolyóiratok, újságok, sőt digitális formátumban (cd, dvd) is jelentős számú anyag elérhető. A szakkönyvtár viszonylag szűk ismeretkör dokumentumait gyűjti, de azokat nagy mélységben, a szükséges vagy az elérhető teljesség igényével. A könyvtár arra is ad lehetőséget, hogy a helyben használható folyóiratok tanulmányait fénymásolat formájában igényeljék a hallgatók, hogy a kurzusokhoz kapcsolódó nehezebben hozzáférhető kötelező és ajánlott irodalmak a rendelkezésükre álljanak. A könyvtár olvasótermet is biztosít az arra igényt tartóknak. Továbbá a könyvtár otthont ad előadásoknak, beszélgetéseknek, valamint filmkluboknak. Igény esetén számítógép- és internethasználatra is van lehetőség. A könyvtár állománya kb. 1000 könyvből áll, és folyamatosan bővül. Jelenleg feldolgozás alatt van egy hagyaték( Bódi Zsuzsanna), ami közel duplájára emeli a könyvtári anyagot.

A könyvtár teljes, eddig feldolgozott adatállományát a Tudásközpont rendszere feldolgozta, és a keresőjében elérhetővé tette.

 

Elérhetőség:

PTE-BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék,

7624 Pécs, Ifjúság útja 6,

D épület/ 3. emelet,

Tel: 72/503-600/24373

 

 

 

You shall not pass!