ONK2019 program

Ha valamelyik programot be szeretné jegyezni saját elektronikus naptárába, akkor jelentkezzen be saját fiókjába (pl. Gmail) egy másik böngészőfülön és ezt követően használja a "Hozzáadás saját naptárhoz" funkciót a fiókja által támogatott naptártípussal.(pl. Google Calendar) Ne felejtse el a mentés gombot használni a naptárbejegyzés adatlapján.
Ha telefonján szeretné a hozzáadást elvégezni, akkor a hozzáadás funkció, majd a megfelelő típus kiválasztása után válassza a megnyitás naptárral lehetőséget. (Android)

 - 
:
 - 
:
Szekció/szimpózium előadások időpontja: csütörtök, 2019, november 7 - 09:00 - 10:30
Szimpózium/szekció/program cím Előadás/program időpontja
Regisztráció csütörtök, 2019, november 7 - 09:00 - 10:30
Szekció/szimpózium előadások időpontja: csütörtök, 2019, november 7 - 10:30 - 11:00
Szimpózium/szekció/program cím Helyszín (terem) Előadás/program időpontja
Megnyitó Vargha Damján Konferenciaterem csütörtök, 2019, november 7 - 10:30 - 11:00
Szekció/szimpózium előadások időpontja: csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
Szimpózium/szekció/program cím Szekció / szimpóziumvezető Előadások Opponens Szekció sorszáma Helyszín (terem) Előadás/program időpontja
Nő(nevelés)történet Ács Marianna

Maisch Patrícia: A női olvasás kritikái a 18-19. század fordulóján - nemzetközi kitekintéssel

Magyar Adél: Női hatás a XX. század gyógypedagógiájában

Czeferner Dóra: A formális és informális oktatás szerepe Schwimmer Rózsa életében

Szabó Hajnalka Piroska: Nőképváltozások gimnáziumi történelemtankönyvekben 1949 és 2014 között

Szekció I. E320 csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
Inklúzió Cserti Csapó Tibor

Stefanik Krisztina és az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport: Kisiskolások autizmus-tudásának formálása. Betekintés a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Program (CsIIP) evidencia-alapú fejlesztésébe

Zsebe Andrea, Mátyásiné Kiss Ágnes: Társadalmi szemléletformálás érzékenyítő programokkal

K. Farkas Claudia: Az inkluzív nevelés olaszországi horizontja

Szekció II. E321 csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
A tanulás újragondolása - Kutatási dialógusok Kolosai Nedda

Darvay Sarolta: A kortársoktatás pedagógiai kérdései reflexiós naplók tükrében

Biró Fanni, Szarka-Bögös Réka, Kolláth Erzsébet, Kolosai Nedda: A tanító megváltozott szerepe - Társtanítás egy olvasás órán

Kolosai Nedda, Szarka-Bögös Réka, Biró Fanni, Kolláth Erzsébet, Darvay Sarolta: A perspektívafelvétel aspektusai társtanítás során – Harmadik osztályos tanulók fókuszcsoportos interjúinak hermeneutikai elemzése

Szarka-Bögös Réka, Biró Fanni, Kolosai Nedda: A körkörös társtanítás léptékváltása

Kálmán Orsolya Szekció IV. E418 csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
Koragyermekkori nevelés Zsolnai Anikó

Juhász Éva Petra, Márkus Eszter: Szolgáltatások útvesztőjében – A kora gyermekkori intervenciós ellátórendszer a szülők szemével

Fináncz Judit, Nagyné Árgány Brigitta, Csima Melinda: Intézményi klímajellemzők a koragyermekkori nevelésben

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna: Mentorok és hallgatók reflektív gondolatainak összehasonlító elemzése a csoportos óvodai gyakorlatról

Demeter Gáborné: Egy olvasáskutatási eredményekre alapozott preventív képességfejlesztési modell

Szekció V. E419 csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
Ifjúságkutatás a neveléstudomány szolgálatában - a Magyar Ifjúság Kutatás 2016 kutatás egyes oktatási aspektusai Bocsi Veronika

Széll Krisztián, Nagy Ádám: Iskolai életutak, tervek és lehetőségek

Bocsi Veronika: A hallgatók társadalmi összetételének vizsgálata – különös tekintettel az elsőgenerációs értelmiségiek helyzetére

Fekete Mariann: Globális gondolkodás és felelősségvállalás vs új nacionalizmus

Kozma Tamás Szekció VI. E420 csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
Felsőoktatás helyzete, felsőoktatás-didaktika Fischerné Dárdai Ágnes

Kerülő Judit, Nyilas Orsolya: A duális képzések helyzete és problémái Magyarországon

Kocsis Zsófia: Kettős út a sikerhez? A duális képzés megítélése egy komplex kutatás tükrében

Vincze Szilvia: Oktató nem tanárként?!

Máté-Szabó Barbara: Felsőoktatás? Szakképzés? A felsőoktatási szakképzésben tanulók vizsgálata Észak-Alföld régióban

Szekció VII. E524 csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
A nonformális tanulás sokszínűsége - múzeumpedagógia, művészetpedagógia és cirkuszpedagógia Vincze Beatrix

Vincze Beatrix, Kempf Katalin: Múzeumpedagógia szaktanácsadói szakirányú képzés megújuló képzési kínálata a hallgatói elégedettség tükrében

Somogyi-Rohonczy Zsófia: A múzeumpedagógia szerepe a tolerancia növelésében

Dabi-Farkas Rita: "Esélyt a múzeummal" - módszerek (vagy jó gyakorlatok) a megértési nehézséggel élők, mozgássérültek és látássérültek múzeumi fogadásához

Joó Emese: Cirkuszpedagógia

Németh András Szekció VIII. E525 csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
Attitűdvizsgálatok Bálint Ágnes

Revákné Markóczi Ibolya, Jász Erzsébet, Kovács Enikő, Teperics Károly, Ütőné Visi Judit: Általános és középiskolás tanulók megújuló energiára vonatkozó fogalmi struktúrájának és befolyásoló tényezőkkel való összefüggésének vizsgálata

Czető Krisztina: „Mi volt ma az iskolában?” Túl a semmin: az iskolai attitűd feltárásának lehetőségei

Pusztafalvi Henriette, Szabó Zoltán Tamás, Csókási Krisztina: Fogyatékossággal élőkkel kapcsolatos attitűd vizsgálat egyetemi hallgatók körében

Bartal Orsolya: Attitűd-vizsgálat a szülők és a pedagógusok körében a BYOD-módszer tanórai alkalmazásának tekintetében egy Tolna-megyei általános iskola felső tagozatán

Szekció IX. E526 csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
Az andragógiai professzió innovációjának perspektívái a kutatás és fejlesztés tükrében Németh Balázs

Kraiciné Szokoly Mária: Gazdagodó andragógiai professzió – kutatások a szakképzés területén

Bajusz Klára, Cserné Adermann Gizella: Idősoktatás és szenior önkéntesség

T. Molnár Gizella: Egyetemi oktatók felnőtt tanulóként – a tanulási eredmény alapú szemlélet bevezetésére vonatkozó fejlesztés a SZTE-n

Németh Balázs: Érték és innováció szorításában: Andragógusok, felnőttoktatók változó szerepei és kompetenciái európai uniós támogatással megvalósuló projektek eredményei alapján

Kocsis Mihály Szekció X. E527 csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
EFOP 3.1.2. Fórum Mrázik Julianna

Szakmai fórum és partneri találkozó „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából” - az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 jelű projekt keretében

Az Eszterházy Károly Egyetem, valamint az Oktatási Hivatal, a Pécsi Tudományegyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, és a Miskolci Egyetem felsőoktatási intézmények konzorciuma közös programot valósít meg a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és a köznevelés hátránykompenzációs képességének erősítése érdekében.

A fórum keretében a korszerű pedagógiai módszerek elterjesztése, szemléletváltás elősegítése az együttműködés, egyenrangúság, közösségi lét, normativitás alapelvek mentén, valamint a pedagógusképzési és továbbképzési tartalmak megújítása témakörében valósul meg a tanácskozás, melynek témái:

- a felsőfokú pedagógusképzés tartalmi-módszertani megújítása

- a pedagógusképzés módszertani képzési moduljának megújítása, a pedagógiai-pszichológiai és a tantárgy-pedagógiai kurzusok kiegészítése és kipróbálása a korszerű pedagógiai módszertani eszköztár elemeivel,

- a pedagógusképzést nyújtó felsőoktatási intézmények felkészítése a kapcsolódó módszertani képzések megtartására

- a pedagógus-továbbképzési rendszer minőségi fejlesztése

- módszertani segédletek kidolgozása, előállítása

- akkreditált pedagógus-továbbképzések megvalósítása és azok támogatása

- a szakmai megvalósítással összefüggő egyéb tevékenységek

- a megvalósításhoz és az eredmények fenntartásához szükséges képzési keretek és feltételek biztosítása és a kapcsolódó fejlesztések megvalósítása.

A fórum nyitott, megtisztelő részvételére számítunk!

Szekció XI. E528 csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
Oktatásfejlesztés Nahalka István

Török Balázs: A rendszerelmélet és a morphogenetikus társadalomelmélet „szervezet” fogalmának hasznosíthatósága az oktatásfejlesztésben

Velics Gabriella: A világgazdasági folyamatok és az oktatási rendszer adaptációs kényszere

Csík Tibor: A neveléstudomány és oktatásügy magyar szakirodalmi adatbázisa

Szabados Péter: NAT 2018-paradigmaváltás, vagy elszalasztott lehetőség?

Szekció XII. B125 csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
Diverse aspects of professional learning at the workplace Kovács Zsuzsa

Sándor Soós: Mapping worldwide research on professional learning in workplace-related contexts

James Mmari, Yin Mar Win: Massive Open Online Course (MOOC) support to Professional Development; A Systematic Literature Review

Zsuzsa Kovács, Yin Mar Win, Csaba Kálmán: Challenges in measuring self-regulated learning at the workplace

Brigitta Szőcs, Deisi Yunga: The role of informal learning in the acquisition of professional learning: qualitative study in the human resources area

Baráth Tibor Szekció XIII. csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
MTA PAB Pedagógiai Albizottság kötetbemutatója

MTA PAB Pedagógiai Albizottság kötetbemutatója - „A Pécsi Szál -  a pécsi neveléstudományi műhely a PAB Pedagógiai Munkabizottságban”

 

A XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia keretében és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából szervezett könyv- és folyóirat bemutató.

 

KÖNYVBEMUTATÓK

 

MOLNÁR-KOVÁCS ZSÓFIA

Kéri Katalin: Leánynevelés és női művelődés az újkori Magyarországon

 

FORRAY R. KATALIN

Orsós Anna: Fókuszban az Akácliget

 

BOROS JULIANNA

Varga Aranka: A rendszerváltás gyermekei

 

FEHÉRVÁRI ANIKÓ

Arató Ferenc (szerk.): Áttekintés - válogatás a pécsi neveléstudományi műhely munkáiból

 

„KIMARADT SZERZŐ” - FOLYÓIRATBEMUTATÓ

 

ZANK ILDIKÓ

Autonómia és Felelősség folyóirat

Szekció - Kísérőprogram Kari tanácsterem csütörtök, 2019, november 7 - 11:00 - 12:40
Szekció/szimpózium előadások időpontja: csütörtök, 2019, november 7 - 12:40 - 13:00
Szimpózium/szekció/program cím Előadás/program időpontja
Szünet csütörtök, 2019, november 7 - 12:40 - 13:00
Szekció/szimpózium előadások időpontja: csütörtök, 2019, november 7 - 13:00 - 13:30
Szimpózium/szekció/program cím Előadások Helyszín (terem) Előadás/program időpontja
Befogadó Egyetem keretében szervezett kulturális program - AULA - Hangadó Énekegyüttes Inkluzív koncertje - "Elénekelni könnyebb, mint kimondani"
A Hangadó Afáziás Énekegyüttest 4 éve vezeti Fekete Zsófia zeneterapeuta, karnagy és Eckhardt Fanni, zenepedagógus. A csapatba folyamatosan csatlakoznak újabb afáziás, beszédapraxiás stroke túlélők. Az énekegyüttes célja, hogy felhívja a figyelmet erre a különös tünetegyüttesre, a kommunikációs nehezítettségre, a közösségi éneklés terápiás jelentőségére és egyben egy biztonságos környezetet biztosítson az érintetteknek. Jelenleg 20 főt is meghaladja a tagok száma. Évi 5-6 koncertet adnak, működésük során már közel 12 különböző rendezvényen énekeltek, többek között több nemzetközi kongresszuson is: 
A CPLOL (Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists), nemzetközi logopédus szervezet Budapesten megrendezett kongresszusán 2017 októberében
A Horizontok és Dialógusok Konferenicán Pécsett 2019 májusában
A Nerurorehabilitáció Európai Kongresszusán 2019 októberében (ECNR 2019).
A csapat heti rendszerességgel találkozik hétfő délutánonként, egy órára, az Afázia - Az Újrabeszélők Egyesületében. Fellépésükhöz rendszeresen csatlakoznak önkéntes zenészek, hangszeres előadóművészek, akik kíséretükkel színesítik a népdalokból és slágerekből álló műsorukat. 
Az előadóművészetbe történő bevonódás az érintetteknek nem csak beszéd szempontjából, hanem az afázia szociálisan izoláló hatásának szempontjából is terápiás jelentőségű. A koncerteknek legfontosabb célja az inkluzivitás, az akadályozottság korlátainak feloldása.  
AULA csütörtök, 2019, november 7 - 13:00 - 13:30
Szekció/szimpózium előadások időpontja: csütörtök, 2019, november 7 - 13:30 - 14:30
Szimpózium/szekció/program cím Helyszín (terem) Előadás/program időpontja
Ebédszünet AULA csütörtök, 2019, november 7 - 13:30 - 14:30
Szekció/szimpózium előadások időpontja: csütörtök, 2019, november 7 - 14:30 - 15:30
Szimpózium/szekció/program cím Helyszín (terem) Előadás/program időpontja
Plenáris 1. Előadó: Freund Tamás Vargha Damján Konferenciaterem csütörtök, 2019, november 7 - 14:30 - 15:30
Szekció/szimpózium előadások időpontja: csütörtök, 2019, november 7 - 15:30 - 16:00
Szimpózium/szekció/program cím Előadás/program időpontja
Szünet csütörtök, 2019, november 7 - 15:30 - 16:00
Szekció/szimpózium előadások időpontja: csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
Szimpózium/szekció/program cím Szekció / szimpóziumvezető Előadások Opponens Szekció sorszáma Helyszín (terem) Előadás/program időpontja
Reformpedagógia Németh András

Szente Dorina: A 20. század ifjúságának testkép változása a Fortepan képi adatbázis elemzésén keresztül

Pethő Villő: A magyar iskolai énekoktatás helyzete az 1930-as és 1940-es években. A Kodály Zoltán nevével fémjelzett pedagógiai reformelképzelések megjelenése és elterjedése szakmai körökben

Daru Andrea: Életreform elemek Bartók Béla fényképein

Fáyné Dombi Alice, Dombi Mária Adrienn: Intertextualitás, mint a pedagógiai emlékezet forrása

Szekció I. E320 csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
A lemorzsolódás iskolai és tanulói tényezői Fehérvári Anikó

Széll Krisztián, Fehérvári Anikó, Szabó Lilla, Paksi Borbála: Az iskolai lemorzsolódás és légkör szervezeti szintű összefüggései

Szabó Lilla, Széll Krisztián, Paksi Borbála, Fehérvári Anikó: Lemorzsolódás az iskolai kötődés tükrében

Paksi Borbála, Széll Krisztián, Szabó Lilla, Fehérvári Anikó: Lemorzsolódás és deviáns viselkedés

Tókos Katalin, Rapos Nóra, Lénárd Sándor, Szivák Judit: Tanulási környezet és a lemorzsolódás összefüggései a vizsgált iskolákban

Varga Aranka Szekció II. csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
Digitális kompetenciák fejlesztése és implementációja az oktatásban Baráth Tibor

Saád Judit, Nóbik Attila: Pedagógusok és intézményvezetők digitális kompetencia-fejlesztése és implementáció - nemzetközi tapasztalatok és hazai lehetőségek

Tráserné Horváth Annamária, Bőczén Csaba, Orosz László: A digitális kompetencia elvárások rendszerbe illesztése (mérés, értékelés, életpálya-modell)

Lénárd Sándor, Baráth Tibor, Cseh Györgyi: A pedagógusokat digitális téren segítők szerepe és lehetőségei

Rapos Nóra, Nóbik Attila: A pedagógusképzési és továbbképzési rendszer felkészültsége a digitális elvárásokra

Pálvölgyi Lajos Szekció III. E322 csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
Korszerű földrajztanítás, innovatív megközelítések Farsang Andrea

Szilassi Péter, Kapusi János, Pál Viktor, M. Császár Zsuzsanna, Teperics Károly: Élménygazdag földrajztanítás: Tájváltozás tanítása interaktívan, probléma centrikusan, magyarországi példákon keresztül

Csíkos Csaba, Szőllősy László, Kádár Anett, Pirkhoffer Ervin, Farsang Andrea: A kutatásalapú földrajztanítás hatékonyságvizsgálata

Vati Tamás, Varjas János, Balázs Brigitta, Nagyváradi László, Farsang Andrea: A haza földrajzának megjelenése külföldi tankönyvekben, átvehető módszertani ötletek

Kádár Anett, Molnár Ernő, Száraz Tamás, Jász Erzsébet, Farsang Andrea: Hogyan befolyásolják a tévképzetek a földrajztanulást? Egy keresztmetszeti vizsgálat tanulságai

Arday István Szekció IV. E418 csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
Gyermekkorkutatás Molnár-Kovács Zsófia

Nemes-Wéber Zsófia: Az Óvodai Nevelés folyóirat címlapjainak ikonográfiai vizsgálata az 1960-as években

Endrődy Orsolya, Lénárt István, Imai Ren: Óvodások gyermekképe – mint a gyermekkorkutatás és a pszicholingvisztika lehetséges uniója

Klein Ágnes, Tancz Tünde: Mielőtt megszólalunk. A gyermeknyelv elsajátításának társas kerete

Szekció V. E419 csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
Tanárképzés és gyakorlat Arató Ferenc

Nagy Krisztina, Gazdag Emma, Szivák Judit, Rapos Nóra: Mentorok mint kollaboratív kutatótanárok?

Orbán Hedvig: A kultúraközvetítő szakemberek kompetenciái

Bacsa-Bán Anetta: Képesítés nélkül a pedagógus pályán - újabb kihívások a szakképzésben

Buda András: Gamifikációs pilot projekt a tanárképzésben

Szekció VI. E420 csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
Tanulás és tanulástámogatás a felsőoktatásban Kálmán Orsolya

Kálmán Orsolya: Az oktatók elképzelései és tapasztalatai a tanulásközpontú tanításról, oktatói kompetenciáikról és szakmai fejlődésükről, tanulásukról

Rónay Zoltán, Horváth László: A tanulástámogató etikus vezető a felsőoktatásban

Fazekas Ágnes, Pálvölgyi Lajos, Saád Judit: Hallgatói partnerség a felsőoktatási innovációkban

Káplár-Kodácsy Kinga: A kollegiális mentorálás lehetőségei egy felsőoktatási fejlesztőprogramban

Salát Magdolna, Szivák Judit, Rényi Ágnes: Egy oktatóközösség tanulása és támogatása a projekt alapú tanulás megvalósítása érdekében

Dorner Helga Szekció VII. E524 csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
Zenepedagógia, didaktika, vizuális nevelés Bredács Alice

Czemmel Antónia Mária: Általános iskolások zenefogyasztói magatartása kvalitatív kutatás keretében

Horváth Katalin: A zenealkotási feladatok lehetőségei az alapfokú fuvolatanításban

Kárpáti Andrea: STEAM a Bauhausban: egy pedagógiai modell klasszikus előképe

Bredács Alice, Gaul-Ács Ágnes: A Moholy-Nagy Vizuális Modulok: a 21. századi képi nyelv tanítása a vizuális memória tesztelés tükrében

Szekció VIII. E525 csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
Stressz és krízishelyzetek a tanulók és pedagógusok esetében Trencsényi László

Petrányi Erika: Serdülőkorú fiatalok megküzdési stratégiái az önértékelés tükrében

Stromájer Gábor Pál, Csima Melinda, Stromájer-Rácz Tímea: Középiskolások krónikus stressz-kitettsége

Jenei Teréz: Kamaszkori krízishelyzetek kortárs ifjúsági regények tükrében

Mihálka Mária, Pikó Bettina: Pedagógusok egészségének összefüggése a munka-család konfliktus előzményeivel és következményeivel

Csima Melinda, Fináncz Judit, Nagyné Árgány Brigitta: Lelki egészség és zenei tevékenység összefüggései koragyermekkori nevelésben dolgozó pedagógusok körében

Szekció IX. E526 csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
Új módszerek a gyógypedagógiában, gyermekek integrációja Vida Gergő

Nagy Ágnes Virág, D. Molnár Éva: Az INPP-módszer hatása 1-3. évfolyamos tanulók mozgásfejlődésére

Meggyesné Hosszu Tímea: LET’S DO IT. Új taneszköz az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegennyelv-tanításában

Tiszai Luca, Nagy Laura, Földesi László: Zenebefogadás, mozdulat kommunikáció – Kokas Klára módszerének hatása súlyosan halmozottan sérült felnőttek interperszonális kapcsolataira

Krausz Anita: Általános iskolás gyermekek fogyatékossággal kapcsolatos attitűdjének vizsgálata

Gelencsérné Bakó Márta, Polyákné Brandtmüller Anikó, Szabó Adrienn, Szabóné Kovács Gabriella: Módszertani megújulás - integrációs eredmények a gyógypedagógus képzésben

Szekció XI. E528 csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
A hazai közoktatási rendszer helyzete Andl Helga

Semjén András: A tanügyigazgatási centralizáció céljai, eredményei és problémái egy interjús kutatás tükrében

Langerné Buchwald Judit: Alternativitás és pluralizmus az oktatásban a rendszerváltástól napjainkig

Győri János: Reflektorfényben az árnyékoktatás: a kiegészítő magánoktatásipar tudományos vizsgálatának jelentősége az oktatáskutatások átalakuló világában

Márhoffer Nikolett: A Nemzeti alaptantervek és a tankönyvvé nyilvánítási eljárás harmóniájának vizsgálata

Szekció XII. B125 csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
Language learning, language teaching Zank Ildikó

Nguyen Van Son, Tun Zaw Oo, Andrea Magyar, Anita Habók: Relationships between EFL reading strategy and metacognitive strategy use

Tun Zaw Oo: The Concept of Reflective Teaching Model for Reading Comprehension in English as a Second Language (ESL)

Saif Mohammed, László Kinyó: Technology enhance constructivist learning approach in Social studies

Selen Subasi, Klára Tarkó: Adult Learning Participation and Well-being of Syrian Women Refugees

Szekció XIII. Vargha Damján Konferenciaterem csütörtök, 2019, november 7 - 16:00 - 17:40
Szekció/szimpózium előadások időpontja: csütörtök, 2019, november 7 - 17:00 - 19:00
Szimpózium/szekció/program cím Előadások Szekció sorszáma Helyszín (terem) Előadás/program időpontja
Befogadó Egyetem fórum

A PTE Befogadó Egyetem harmadik alkalommal is megrendezi Fórumát. A Fórum a XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia kísérőprogramjaként kerül megrendezésre.

A tervezett program:

Köszöntő: Péley Bernadette, oktatási rektorhelyettes

Szakmai egyeztetés, a beszélgetést vezeti: Lengvárszky Attila, oktatási igazgató

• Beszámoló a PTE Befogadó Egyetem brand pilot projektjének tapasztalatairól

• A Befogadó Egyetem 2019-es művészeti pályázatáról készült kötet bemutatása

• A befogadás szempontjából közösen összegyűjtött igények és kérések véglegesítése

• A Befogadó Egyetem 2019/2020-as tanévre vonatkozó terveinek egyeztetése

Szekció - Kísérőprogram Kari Tanácsterem csütörtök, 2019, november 7 - 17:00 - 19:00
Szekció/szimpózium előadások időpontja: csütörtök, 2019, november 7 - 18:00 - 19:40
Szimpózium/szekció/program cím Szekció / szimpóziumvezető Előadások Opponens Szekció sorszáma Helyszín (terem) Előadás/program időpontja
A magyar neveléstudomány diszciplína jellemzőinek, kommunikációs hálójának változásai a 20. század közepétől napjainkig Szabó Zoltán András, Németh András

Baska Gabriella, Mészáros György: A politikai vallás elméleti keretének értelmezési lehetőségei a hazai neveléstudomány történetének kutatásában

Golnhofer Erzsébet, Szabolcs Éva: A Szocialista Nevelés Könyvtára 1950–1957: politikai termék vagy tudományos produktum?

Horváth H. Attila: A magyar neveléstudomány egy vizsgált időszakának művelődéspolitikai háttere

Galántai László, Szabó Zoltán András: A Magyar Pedagógia szöveganalitikai vizsgálata (1968–2018)

Pukánszky Béla Szekció I. E320 csütörtök, 2019, november 7 - 18:00 - 19:40
Reziliencia Cserti Csapó Tibor

Szabó Dóra Fanni: A reziliencia kialakulásához hozzájáruló egyéni tényezők rendszere és hatásuk vizsgálata

Papp Z. Attila: Közösség és iskolai reziliencia

Markó Éva, Bandi Szabolcs, Kiss Enikő Csilla: A Szülői Reziliencia Kérdőív (PREQ) rövidített, 14 tételes verziójának bemutatása

Kovács Eszter, Papp Z. Attila: Hétvégi iskolák diaszpórában

Szekció II. E321 csütörtök, 2019, november 7 - 18:00 - 19:40
Online jelenlét Molnár Gyöngyvér

Csapó Benő, Pásztor Attila, Molnár Gyöngyvér: A kombinatív gondolkodás fejlődése – egy online felmérés eredményei

Szabó Csilla Marianna: Felkészíti-e az iskola a tanulókat a technológia innovációk okozta változásokra?

Racsko Réka: A hiperperszonalizáció elméleti modelljei a köznevelés digitális átalakulásában

Jakab György: ALWAYS ON - médiaműveltség többgenerációs kvalitatív vizsgálata -

Csikósné Maczó Edit: Változó generációk – új játékszabályok, avagy a gamifikáció felsőoktatási lehetőségei

Szekció III. E322 csütörtök, 2019, november 7 - 18:00 - 19:40
Kutatások a matematikai nevelés területén a 3-12 éves korosztályban Csíkos Csaba

Bagota Mónika, Csíkos Csaba, Szitányi Judit: A logikai képességek és a számfogalom szintjei óvodáskorban - Budapest-New York összehasonlító vizsgálatok eredményei

Svraka Bernadett, Ádám Szilvia: A matematikai teljesítményszorongás és a pszichoszomatikus tünetek epidemiológiája

Steklács János, Csíkos Csaba: A-ha élmény megfigyelése szemmozgás-vizsgálat segítségével belátásos matematikai szöveges feladat megoldása során

Csíkos Csaba, Szitányi Judit: A humor szerepe rutin- és realisztikus matematikai feladatok megoldásában

Józsa Krisztián Szekció IV. E418 csütörtök, 2019, november 7 - 18:00 - 19:40
„Hajtás sarjad gyökeréből” – Értékőrzés és értékteremtés a pedagógiai innovációk kontextusában a 60 éves soproni felsőfokú óvónőképzés jubileumán Kissné Zsámboki Réka

Patyi Gábor: Innovatív reformjavaslat 1956-ból: két soproni pedagógus tervezete a felsőfokú „Nevelőképző Akadémia” tárgyában

Kissné Zsámboki Réka: Siker, élmény, innováció 30 év tükrében – Tevékenységközpontúság és életközeli aktív tanulás a soproni óvodapedagógus-képzésben

Molnár Katalin: Mese a fákról – és az emberi igényekről, avagy Nevelj Földet védelmező Embert!

Kitzinger Arianna: „Once I caught a fish alive…” – Innováció a korai nyelvfejlesztésben a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán

Varga László: A gyermeki idegrendszerről alkotott elméletek pedagógiai beágyazottságának paradigmatikus változásai

Ambrusné Kéri Katalin Szekció V. E419 csütörtök, 2019, november 7 - 18:00 - 19:40
(Tanárszakos) hallgatókkal készült kutatások Arató Ferenc

Sántha Kálmán: Tanárszakos hallgatók kutatási terveinek elemzése

 Huszár Zsuzsanna: A reflektivitás szintjei tanárjelöltek hospitálási naplóiban

Szántóné Tóth Hajnalka: Természettudományos tárgyakhoz való hozzáállás vizsgálata a Kaposvári Egyetem tanító szakos hallgatói körében

Szekció VI. E420 csütörtök, 2019, november 7 - 18:00 - 19:40
Iskolai jóllét vagy kiégés? - A tanárok és diákok közérzetét befolyásoló tényezők vizsgálata Szabó Éva

Jagodics Balázs, Horvát Barbara, Vatai Katalin, Gubics Flórián, Gajdics Janka, Szabó Éva: Középiskolás osztályközösségek normarendszerének longitudinális vizsgálata

Kóródi Kitti, Szabó Éva: Proszociális és agresszív viselkedések normavizsgálata és az iskolai klímával való összefüggései

Jagodics Balázs, Varga Ramóna, Szénási Szilvia, Nagy Katalin, Szabó Éva: Diákok kiégése általános- és középiskolában a követelmény-erőforrás modell tükrében

Szabó Éva, Jagodics Balázs: A tanári kiégés kapcsolata a tanárok által észlelt nehézségekkel, stresszforrásokkal

Baráth Tibor Szekció IX. E526 csütörtök, 2019, november 7 - 18:00 - 19:40

Oldalak

You shall not pass!